Hur mycket kan du spara?  Begär offert!    Ladda ner PDF! 


Norrland är vår 
hemmamarknad, men 
vi exporterar också till Svealand, Götaland och 
andra europeiska 
länder.

 

 

Värmepumpen kan även anslutas till återvinning av värme i frånluft från småhus, flerfamiljshus, industrier eller djurstallar.

För villafastigheter använder man Thoréns standardaggregat.

För återvinning i frånluft från industrier och flerfamiljshus tillverkar vi specialanpassade batterier för varje ändamål.

Vid återvinning av frånluft i djurstallar med vårt specialbatteri för aggressiv miljö blir värmegivningen högre än till exempel vid normal ytjordvärme. Temperaturen i ladugårdar ligger normalt mellan plus 10°C och plus 16°C.

Det innebär en mycket hög årsvärmefaktor för anläggningen. Man kan få ut upp till fem gånger så mycket energi som man tillför.

Alla typer av frånluftsåtervinning, oavsett värmekälla, bygger på ett slutet vätskesystem som kan samarbeta med mark- eller bergvärmekollektor.

Kontakta oss för detaljerade uppgifter om olika återvinningsaggregat.