Hur mycket kan du spara?  Begär offert!    Ladda ner PDF! 


Norrland är vår 
hemmamarknad, men 
vi exporterar också till Svealand, Götaland och 
andra europeiska 
länder.

 

 

Verkningsgraden hos en värmepump blir högre om värmesystemet klarar sig med en lägre vattentemperatur. Därför är kombinationen värmepump och golvvärme mycket bra.

En värmepump kan t ex förbruka 30 % mindre energi då vattentemperaturen minskas från 55 grader vid radiatorer, till 35 grader vid golvvärme. Dessutom innebär en jämnt fördelad värme inte bara komfort utan också att medeltemperaturen kan hållas lägre. Genom att hålla rumstemperaturen 2°C lägre än normalt kan man göra en besparing med ca 4-5 % per grads sänkning. Men det är förstås ett individuellt val hur varmt man vill ha i rummet. 

Golvvärme motverkar, i många fall, kallras från fönster genom att snabbt värma upp luften som kommer ner på golvet. Dessutom frigörs mindre damm då onödiga luftrörelser minskar till skillnad mot radiatorer.

Det kan inte bli bättre... Istället för en radiator under varje fönster använder du hela husets golvyta till att avge den värme som behövs.

Thorén är återförsäljare av bland annat Thermotech golvvärme.

Golvvärme ger bättre komfort

Det man direkt kommer att märka då man installerat golvvärme är att det är skönt. Golven blir behagligt varma och fötterna stortrivs, men den direkta orsaken till att golvvärme upplevs så komfortabelt är att värmen alstras i en stor yta vid låg temperatur.

En större värmeavgivande yta innebär att andelen värme som avgår som strålning i förhållande till den värme som transporteras genom luftrörelser ökar. Strålning kan till skillnad från konvektion (luftrörelser) omedelbart transportera värme till omgivande ytor och på så vis fördela värmen jämnare i rummet både horisontellt och vertikalt.

För vanliga väggmonterade radiatorer sker värmeavgivningen till största del via luftrörelser. Den varma luften transporteras uppåt och lägger sig under taket där den egentligen inte behövs medan den kalla luften håller sig strax över golvet.

Eftersom vi människor trivs bäst med luften något kallare vid huvudhöjd och något varmare vid fötterna ger golvvärme en idealisk värmefördelning.

Golvvärme motverkar, i många fall, kallras från fönster genom att snabbt värma upp luften som kommer ner på golvet. Dessutom frigörs mindre damm då onödiga luftrörelser minskar.