Hur mycket kan du spara? Begär offert! Ladda ner PDF!

 

Hur mycket kan du spara?  Begär offert!    Ladda ner PDF! 


Norrland är vår 
hemmamarknad, men 
vi exporterar också till Svealand, Götaland och 
andra europeiska 
länder.

 

 

Nedanstående anvisning gäller i första hand värmepumpar med reglercentral ES3 tillverkade till och med 2010.

Varningslampor för värmepumpar med reglercentral ES3

Varningslamporna för Kompressor och Köldbärarpump indikerar att respektive motorskydd har löst ut. Det kan bero på yttre störningar på elnätet eller överbelastning. En eller flera säkringar kan också vara trasiga. Stäng av maskinen på startströmbrytaren, kontrollera och byt eventuellt säkringar. Återställ motorskydden genom att trycka in respektive blå återställningsknapp på elcentralens lock till höger bakom värmepumpens frontlucka (se bild). Starta därefter maskinen med startströmbrytaren.

På värmepumpar med enfas köldbärarpump finns ingen varningslampa för köldbärarpumpen.

Varningslamporna för Lågtryck och Högtryck tänds när respektive tryckvakt löser ut. Återställningsknapparna sitter på tryckvakten nere till höger bakom värmepumpens frontlucka, lågtryck till vänster och högtryck till höger. Om tryckvakten löser ut igen måste något fel åtgärdas. Läs i felsökningsschemat nedan.

Ingrepp i el-utrustningen och kylsystemet får endast utföras av behörig personal.

Larm

När lysdioden för larm blinkar och ljudsignalen hörs, visas orsaken i teckenfönstret. Med pil höger eller vänster visas larmtexterna vid flera larm. Återställ genom att trycka in tangenten. Om det finns flera orsaker till larm, måste tangenten tryckas flera gånger. Har det varit strömavbrott, blinkar dioden utan ljudsignal. Om felet som orsakade larmet finns kvar, fortsätter dioden att lysa konstant.

Felsökningsschema

Om Din anläggning inte fungerar som den ska, kan Du med hjälp av felsökningsschemat se om det är ett enkelt fel som Du kan åtgärda själv. Är det ett svårare fel kan Du på telefon med serviceteknikern hjälpa honom att ta reda på felet så att det kan åtgärdas på snabbaste och enklaste sätt.

Vi eller någon av våra samarbetspartner kan givetvis alltid hjälpa Dig. Teckna gärna ett serviceavtal med oss eller vår auktoriserade servicepartner.

Felsökningsschemat är i PDF-format så att du kan skriva ut det och läsa det vid värmepumpen.

Ingrepp i el- och kylsystem får endast utföras av behörig personal.


Felsökning värmepumpar med ES3
Välj värmepumpsmodell:


Kombination med 3-faspump
För kombination med enfaspump se motsvarande Thor

Komplett med 1-faspump
För Komplett med trefaspump se motsvarande Thor

Sthor

Thor med 1-fas köldbärarpump

Thor med 3-fas köldbärarpump