Hur mycket kan du spara?  Begär offert!    Ladda ner PDF! 


Norrland är vår 
hemmamarknad, men 
vi exporterar också till Svealand, Götaland och 
andra europeiska 
länder.

 

 

En värmepumpsanläggning består av flera olika enheter. Hjärtat i anläggningen är själva värmepumpen. Har man måttligt behov av varmvatten kan den ha en varmvattenberedare inbyggd. För en normal familj med tonåringar väljer man dock en fristående varmvattenberedare, som också värms av värmepumpen. Dessutom bör man ha en ackumulatortank.

Läs om varmvattenberedare och ackumulatortankar.

För att få rätt storlek på värmepumpsanläggningen måste man beräkna husets värme- och varmvattenbehov. Är det ett befintligt hus har man antagligen uppgifter om tidigare energiförbrukning som man kan utgå från. Sen tar man hänsyn till eventuellt ändrade vanor och förhållanden. Om man bygger ett nytt hus kan man beräkna energibehovet från husets storlek, isolering mm.

Sen måste man också bestämma varifrån man ska ta värmen. Det beror på tomten och var i landet den ligger. Finns det en lättgrävd markyta på 600 - 1 000 kvadratmeter utan dyra trädgårdsanläggningar kan det vara det billigaste sättet att utvinna värme. Ligger det ett vattendrag mindre än hundra meter från huset, där man kan disponera ungefär samma yta som för ytjordvärme, så är sjövärme bara något dyrare.

Vanligast är dock att det är långt till sjön och att markytan är begränsad. Då är lösningen bergvärme.

Läs om olika värmekällor - kollektorer


En tekniker från Thorén kommer hem till Dig, ger Dig råd om olika kollektorer och beräknar storleken på anläggningen. Du får en offert med fast pris som omfattar allt: projektering, tillverkning, installation och injustering.

Läs om tillverkningen.