Hur mycket kan du spara?  Begär offert!    Ladda ner PDF! 


Norrland är vår 
hemmamarknad, men 
vi exporterar också till Svealand, Götaland och 
andra europeiska 
länder.

 

 

Behöver jag ha ackumulatortank?

Thorén rekommenderar att värmepumpen installeras tillsammans med en eller flera ackumulatortankar. Modena system har en reglercentral som arbetar med styrd kondensering. Det innebär att värmepumpen växlar mellan att göra varmvatten eller värme.

Om man under kort tid förbrukar mycket varmvatten så gör värmepumpen bara varmvatten. Det kan pågå i upp till tre timmar, sen slår säkerhetssystemet över till värme. Under tiden värmepumpen gör varmvatten, sjunker temperaturen i värmesystemet, radiatorer och eventuella värmegolv kallnar och rören i väggar och golv krymper.

När sen värmepumpen går över till att göra värme igen, stiger temperaturen i värmesystemet snabbt, rören utvidgar sig och det knäpper här och var i huset.

Med ackumulatortank har man mycket större vattenvolym som håller värmen längre vilket innebär att värmen blir mycket jämnare. Knäppningarna försvinner och komforten ökar.

Har man ett värmesystem med stor vattenvolym kan man klara sig utan ackumulatortank, men då rekommenderas att man demonterar radiatorventilerna på alla radiatorer, det räcker inte att öppna dem. För bra funktion måste flödet vara jämt och inte störas av termostatventiler. Med ackumulatortank kan man ha termostatventilerna kvar och reglera värmen individuellt i olika rum.

Ytterligare en fördel med ackumulatortank är att kompressorn går längre perioder i taget. Det ökar livslängden eftersom det som sliter på kompressorn är korta gångtider med många start och stopp.

Våra ackumulatortankar har samma utseende som tankarna för varmvattenberedning. Värmesystemet bör innehålla minst 20 liter vatten per kilowatt värmepumpseffekt, varav ackumulatortanken kan stå för minst hälften.

Läs om varmare och mer varmvatten