Hur mycket kan du spara?  Begär offert!    Ladda ner PDF! 


Norrland är vår 
hemmamarknad, men 
vi exporterar också till Svealand, Götaland och 
andra europeiska 
länder.

 

 

Köldmedium kallas det ämne som kompressorn pumpar från kalla till varma sidan. Tidigare använde man "freoner" men eftersom dessa har en skadlig inverkan på ozonskiktet är de numera förbjudna.

De vanligaste köldmedierna idag är olika klorfria medier som R 134a och R 407C. En del tillverkare använder också koldioxid CO2 som köldmedium.

Ger vissa köldmedier högre vattentemperatur?

Olika köldmedier har olika egenskaper, fördelar och nackdelar. Koldioxid kan ge högre vattentemperatur, vilket kan vara en fördel en mycket kall vinterdag om man har ett värmesystem som har små radiatorer. Nackdelen är att man sällan behöver dessa höga temperaturer och att man när det verkligen behövs, kan låta tillsatsvärmen/elpatronen lösa det problemet. En kompressor som har koldioxid som köldmedium måste arbeta med högre tryck som belastar anläggningen och minskar livslängden och verkningsgraden, vilket ju är ännu en nackdel.

Vid produktion av varmvatten krävs omkring +50°C, men en värmepump som gör värme med styrd kondensering, behöver bara höga temperaturer när det är riktigt kallt ute. Därför använder Thorén köldmediet R 407C, som ger bästa verkningsgraden vid temperaturer upp till +50°C. Om högre temperatur krävs använder Thorén R 134a, men då sjunker kyl- och värmeeffekten med cirka 30% vilket innebär att man måste öka storleken på kompressorn till en som är dyrare och drar lite mer ström. Detta gäller oavsett typ av kompressor och är lika för alla tillverkare.

Thorén använder inte koldioxid som köldmedium.