Hur mycket kan du spara?  Begär offert!    Ladda ner PDF! 


Norrland är vår 
hemmamarknad, men 
vi exporterar också till Svealand, Götaland och 
andra europeiska 
länder.

 

 

Hur ser värmepumpen till att det är lagom varmt inne till lägsta kostnad?

De flesta värmepumpsanläggningar idag använder "styrd kondensering". Det innebär att en reglercentral styr värmepumpen så att temperaturen i värmesystemet anpassas efter utetemperaturen. Förhållandet mellan utetemperaturen och vattentemperaturen beror på flera faktorer, som husets isolering, radiatorernas storlek eller om Du har golvvärme mm. 


 

Alla Thoréns värmepumpar kan levereras med reglercentralen CCV som arbetar med styrd kondensering. CCV innehåller en mängd funktioner, den

  • styr temperaturen i huset och produktionen av varmvatten med mera.
  • har stöd för flera olika systemlösningar som till exempel varmvattenberedare, ackumulatortank och olika typer av tillsatsvärme.
  • sköter konfigurering och inställning av din unika värmeanläggning.
  • visar uppmätta och inställda värden som temperaturer, drifttider och larm.
  • har ett enkelt och strukturerat användargränssnitt med pekskärm.
  • har semester och dygnsreglering.
  • ger extra varmvatten på begäran.

Dessutom har den kommunikationsprotokollet Modbus RTU inbyggt och går att koppla till en WEB-server för att styra och övervaka anläggningen via Internet.

Under "Skötsel & Service" - "Reglercentral CCV" - "Inställningar" kan du läsa mer om hur du ställer in CCV, vilka temperaturer du kan läsa av samt mer om hur styrd kondensering fungerar.

Vad innebär styrd kondensering?

Värmepumpar fungerar tyvärr så, att ju högre temperatur som behövs i värmesystemet, desto lägre blir verkningsgraden. Det är därför bra att styra kondenseringen så att värmesystemet inte körs med högre temperatur än vad som krävs vid varje tillfälle. Temperaturen får variera efter behovet.

Vid produktion av varmvatten krävs omkring +50 °C, men för värmeproduktion behövs inte så höga temperaturer annat än när det är riktigt kallt ute. Värmepumpen kan därför normalt arbeta på en lägre temperatur och gå upp till höga temperaturer vid varmvattenproduktion och när det verkligen behövs. På det viset blir den avgivna effekten högre och den tillförda lägre under längre drifttid, vilket innebär högre energifaktor och bättre ekonomi.

För att utnyttja en värmepump med styrd kondensering maximalt och använda radiatorernas hela ytor, rekommenderas att eventuella termostatventiler demonteras, inte bara öppnas. En reglercentral för styrd kondensering arbetar med hög precision på temperaturen och därför ska flödet över värmekretsen vara jämt och inte störas av termostater. Detta gäller om man inte har ackumulatortank.

Thorén rekommenderar att man istället låter värmepumpen arbeta med styrd kondensering mot en ackumulatortank. Då kan man behålla termostatventilerna och reglera värmen individuellt för varje rum.

Fortsätt till nästa sida!