Hur mycket kan du spara?  Begär offert!    Ladda ner PDF! 


Norrland är vår 
hemmamarknad, men 
vi exporterar också till Svealand, Götaland och 
andra europeiska 
länder.

 

 

Ger vissa värmepumpar varmare varmvatten?

Om vattnet är varmare än +50°C bränner man sig. Man kan ha varmare vatten och blanda det med kallt vatten för att det ska räcka längre. Men det är dålig ekonomi. Då måste man arbeta med högre tryck och andra köldmedier, som ger sämre verkningsgrad och kortare livslängd. Det är bättre att ha rätt storlek på varmvattenberedaren.

Läs om olika köldmedier

Inbyggd eller separat varmvattenberedare?


Värmepumpar med inbyggd varmvattenberedare har oftast 160 liter varmvatten. Det räcker till en normal familj som inte har stort varmvattenbehov. Behöver man mer varmvatten ska man välja en separat varmvattenberedare. Då kan man få 200 eller 300 liter varmvatten.

En annan anledning att välja separata enheter är om det trångt att bära in värmepumpen till det utrymme där den ska stå. En värmepump med inbyggd beredare väger mellan 260 - 320 kg beroende på storlek. Det kan bli svårt i en svängd källartrappa. En fristående värmepump är bara 60 cm bred och lika djup samt väger 120 - 155 kg. Den finns med samma utrustning men har ingen varmvattenberedare. En separat tank med varmvattenberedare på 300 liter har yttermåtten 70 x 70 cm och väger mindre än värmepumpen. Vi har även tankar med måtten 60 x 60 cm med 200 liters varmvattenberedare.

Våra tester visar bästa resultat med förrådsberedare på 200 eller 300 liter, monterad i en tank, som också går att komplettera med solslinga. Thorén Värmepumpar jobbar med olika tillverkare av ackumulatortankar och varmvattenberedare, beroende på kundens behov och önskemål.

Behöver man ännu mer varmvatten kan man montera en el-beredare på cirka 100 liter efter den ordinarie varmvattenberedaren. El-beredaren får då in 50-gradigt vatten och merförbrukningen av energi är försumbar.

Thoréns värmepump "Komplett" med inbyggd varmvattenberedare på 160 liter hade bäst värmefaktor i Råd & Rön 2/2006, men ett annat fabrikat hade lite mer varmvatten eftersom det fabrikatet hade större varmvattenberedare.

Nu har vi delat Komplett i två delar. Värmepumpsdelen är en Thor värmepump och varmvattentanken är en TIDA 300, med 200 liter varmvatten - 25 % mer än den gamla inbyggda. Men man kan också välja en ännu större varmvattentank om man har mycket stort behov av varmvatten.


Läs om tekniska fördelar